آموزشی – سلامتی


این کارگروه از افراد متخصص در حوزه های سلامتی، پزشکی و مشاوره ای تشکیل شده است. کارگروه «مشاوره ای – درمانی» تلاش می کند:

 • تعریفی از حقوق سلامت افراد جامعه اعم از شهری و روستایی داشته باشد.
 • شیوه های ارتباط بیمار با پزشک معالج را مورد بررسی و راهکارهای مناسب را ارائه دهد.
 • مشکلات بهداشت و درمان جامعه را پی گیری و در حد توان راه حل های مناسب را به مراکز ذیربط گزارش کند.
 • برای ارتباط با پزشکان محترم جامعه و جلب همیاری و همکاری آنان در راستای تحقّق اهداف مؤسسه، برنامه ریزی کند.
 • کارگاه های آموزشی پزشکی مورد نیاز جامعه، مخصوصاً جهت پیشگیری از بیماری ها را برگزار کند.
 • مشاوره با متخصصان روانشناس، تغذیه و … را در اختیار نیازمندان و ارباب رجوع قرار دهد.
 • موضوعات متنوع سلامتی – پزشکی که می تواند در این کارگروه مطرح گردد.

شایان ذکر است طرح «چتر سلامت»که با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری تبریز، هم اکنون در خانه های سلامت شهرداری مناطق ۵ و ۸ در حال اجرا است، از مهمترین تصمیمات این کارگروه تا حال بوده است.

این طرح به صورت کارگاه آموزشی در موضوعات متنوع زیر برگزار می گردد:

 • کارگاه آموزش ارتقاء بهداشت روانی
 • کارگاه آموزش مهارت خودآگاهی، برقراری ارتباط مؤثر با دیگران
 • کارگاه آموزش هوش هیجانی
 • کارگاه آموزش تربیت صحیح
 • کارگاه آموزش شخصیت سالم
 • کارگاه آموزش روابط زناشویی
 • کارگاه آموزش«آیا زندگی سالم دارید؟»(اصول پیشگیری از بیماری ها)
 • کارگاه راهنمایی بیمار در مراجعه به پزشک
 • کارگاه پیشگیری از وقوع بیماری های ژنیتیکی و مادر زادی
 • کارگاه آموزش حفظ سلامت (تغذیه، طب سنتی و گیاه درمانی)
 • کارگاه آموزش رژیم درمانی (فشار خون)
 • کارگاه آموزش رژیم درمانی (چاقی و لاغری)
 • کارگاه آموزش رژیم درمانی (بیماری های قلب و عروق)
 • کارگاه آموزش رژیم درمانی (دیابت)