درباره مؤسسه


   امروزه رشد و توسعه جوامع ، در مفهوم توسعه انسانی نمود بیشتری دارد و از شاخص های توسعه یافتگی می توان از رفتارهای عاقلانه ، عالمانه ، منصفانه و صادقانه  واز تصمیم های منطقی و حسابگرانه  وانگیزه های سالم انسانی نسبت به همنوع و محیط خویش و داشتن دغدغه های پیشرفت متعادل مادی و معنوی از سوئی و توسعه اجتماعی – انسانی همه جوامع بشری از سوی دیگر ، ذکر نمود.
    توسعه و گسترش نگرش انسان به اعماق نیازهای درونی فرامادی خود،در بستر نیکی به خود و نیک خواهی به دیگران ، دست یافتنی است . آینده حیات اجتماعی انسان به این انگیزه ها ، دیدگاهها و رفتارها نیاز بیشتری دارد زیرا ضامن بقا و دوام حیات اوست . اگر فرهنگ  و آهنگ نیکی  و نیکوکاری در جوامع توسط خود مردم نهادینه گردد و مفهوم اجتماعی آن در عمل و رفتارهای انسان پا به پای رشد اقتصادی، توسعه یابد، می تواند در تلطیف فضای خشک مادی جامعه سهمی ایفا کند به عبارت دیگر آنگاه که مردم رفتارهای خود را به صورت خود جوش در بسترهای اجتماعی بعنوان مثال در قالب تشکل های مردم نهاد و در راستای دستیابی به مفاهیمی چون آرامش، آسایش ، اطمینان ، همدلی ، عدالت ، انصاف ، غمخواری و همیاری با همنوعان ، مدیریت نمایند و در روابط خود مهر و لطف انسانی را بروز دهند ، می توانند گامی مؤثر در توسعه پایدار ، ژرف و شایسته انسانی در جامعه بردارند.
    هنر زندگی و زندگی هنرمندانه ، داد و ستد مخلصانه ، منصفانه ، آگاهانه ، مؤمنانه و مسؤلانه با طبیعت و انسانهاست.
نیکی و نیکوکاری از ویژگیهای مهم انسان بوده و هست و راه و رسم انسانیت با همنوع خویش از هر رنگ، زبان ، مذهب ، و ملیت  می باشد خوشبختانه  زمینه های فراوانی در فرهنگ عمومی  و دینی جامعه ما  در  این باره  وجود دارد که با بهره جوئی از آن می توان در تامین سلامت ، سعادت و پویائی و تحرک خود  و جامعه گام برداشت . وحتی قادر بود در روند  برنامه ریزیهای فرهنگی- اجتماعی – اقتصادی دولتها و تنظیم  بودجه سالانه کشور به  سود تحقق  این خواستمانها تاثیر گذار شد و در اصلاح عملکرد و تصمیمات دولتمردان ایفای نقش نمود.
     گرچه تاریخ بشریت پر از تاریکی ها ، نادانی ها ، نابسامانیها ، بدرفتاری ها ، نا هنجاریها  و بی عدالتی‌هاست اما همواره رهائی از این کاستیها و مشکلات آرمان وآرزوی مهم انسان بوده و هست وهمه نفس زنان و امیدوارانه در راه کم کردن فاصله با این مقاصد و آرمانها ی اجتماعی خویش است . شاید – از زاویه ای – شکوه و رمز و راز زندگی همین باشد که گشودن دروازه های زندگی انسانی و  وصال بدان به آسانی میسر نیست و به یک  حرکت اجتماعی – تاریخی نیاز دارد . نیکی و نیکوکاری – به معنای عام کلمه – در این بحبوحه  انگیزه ای قوی به حساب می آید. بی تردید بدون تعامل نیکوکارانه و تکامل زیبامدارانه  و بدون داد و دهش صمیمانه  و همیارانه ، مفهوم همزیستی اجتماعی انسانها بی معنی می گردد و مرز رفتار انسانی  وغیر انسانی به هم می ریزد و کشتی انسانیت به گل می نشیند.
می توان گفت انسان در دستیابی به مراحلی از آرامش درونی و مراتبی از آسایش بیرونی راهی جز نیکی و نیکوکاری به خود و دیگران ندارد و این بزرگترین آرزوی ماست.
مؤسسه خیریه نیکوکاری تبریز با چنین رویکردی در سالهای اخیر برای تحقق اهداف اجتماعی – انسانی خود که در اساسنامه آمده است ،  پی نهاده شده است در این مؤسسه ، نیکی  و نیکوکاری به معنای گسترده  و همگانی آن  مطرح شده است ،  به صورتی که رفتارهای  فردی ،  خانوادگی و اجتماعی را از سوئی و انگیزه ها ، خواستمانها ، همیاری ها  و همکاری های مادی و معنوی با همنوعان خود را از سوئی دیگر شامل می شود.
مؤسسه خیریه نیکوکاری تبریز هیچ ادعائی ندارد و در نهایت ادب و احترام به سایر مجامع و مؤسسات خیریه موجود و قدردانی و ارج گذاری به فعالیت های دیرینه آنها در جامعه با تعریفی جدید از نیکی و نیکوکاری و نگرشی نو در امورخیراجتماعی پایه گذاری شده است.
هر طرح و برنامه ای که به  بهبود وضعیت موجود فردی ، اجتماعی و خانوادگی بینجامد ، نیکی و نیکوکاری تلقی شده‌است و هر تصمیم ، اراده و انگیزه ای‌که در راستای تعالی روحی، اخلاقی و رفتاری انسانها باشد ،گامی خیرخواهانه‌ و خیرجویانه  قلمداد می شود . هر دستی که از “خود” دور شده و ” دیگران” را بگیرد ، هر گامی که درست و دقیق برداشته شود هر چشمی که در محرومیت دیگران بگرید ،  هر گوشی که توان شنیدن درد دردمندان را داشته باشد . هر طرح  و برنامه ای که در آن حق دیگران لحاظ شود ، هر فکر و اندیشه ای که به خاطر آسایش عموم  و رفع درد و رنج آنها به ذهن آید و بالاخره هر دلی که به خاطر زندگی خوب انسانها بتپد، نشانی از نیکی و زیبایی درون و حرکتیدر صلاح و سداد برون است  و این همان نیکوکاری است . با  این مقدمه و تعریف کوتاه تنوع  اهداف  مؤسسه خیریه نیکوکاری‌تبریز نیز قابل توجیه است چراکه رنگین‌کمان جلوه های نیکی و زیبایی بر آسمان افکار ،رفتار  وانگیزه های  انسانی  گسترده است و تنوع بسیار می تواند داشته باشد.
مؤسسه  خیریه نیکوکاری تبریز  دارای اساسنامه ، هیات امناء و هیات مدیره بوده  و در حد توان برای تحقق  اهداف مندرج در اساسنامه تلاش می کند . اما این آغاز راه است و از خداوند بزرگ می خواهیم آن را به انجام خود برساند و این‌امکان پذیر نیست مگر با همت ، حضور ، مشارکت ، همیاری و همراهی عموم علاقمندان خیرخواه  و خیرجو.
مؤسسه خیریه نیکوکاری تبریز یک سازمان غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و قصد دارد آئین نیکی و نیکوکاری را  پاس داشته  و به نسلهای جدید  منتقل نماید . بنابراین رویکرد تربیتی نیز دارد  و از  عموم جوانانعلاقمند و دارای انگیزه فعالیتهای اجتماعی اعم از دختر و پسر به گرمی استقبال می کند. این مؤسسه در نظر دارد بدور از هر ادعائی برای ایجاد روابط سالم و سازنده میان افراد توانمند و نیازمند به عنوان پلی مطمئن عمل کند و بر اعتماد عمومی جامعه پافشاری داشته باشد . صد البته که همه ما به نوعی توانمند و به  نوعی دیگر نیازمند هستیم و می توانیم در تعامل اجتماعی با هم دیگر نقش مثبت ایفا نمائیم و بهترین توان آن است که در رفع نیازی بکار آید.
اهداف:
  • توانمندسازی افراد و خانواده ها از طریق آموزش و کمک به کاریابی بیکاران
  • تلاش در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و بیماریها ی جسمی و روانی ، گسترش فرهنگ ورزش،
  • تفریحات سالم ، تغذیه مفید ، حمایت از تولیدات مواد غذائی سالم و …
  • تاسیس مراکز آموزشی – ورزشی- مشاوره ای و درمانی در صورت امکان
  • گسترش ، تعمیق و ارتقاء فرهنگ نیکوکاری در خانواده ها و جامعه
  • انتقال رفتار و اخلاق نیک به نسل های جدید با مشارکت کودکان –نوجوانان و جوانان عزیز در برنامه های نیکوکارانه
  • تعامل با سازمانهای دولتی و تشکل های مردم نهاد در راستای تحقق اهداف مؤسسه
  • مساعدت به خانواده ها ی محروم در ابعاد مادی و معنوی