آموزشی – تولیدی


بر اساس مشاهدات عینی و واقعیت های موجود خانواده های شهری ، متاسفانه شاهد آسیبهای جدی و ناهنجاریهای فراوان در حوزه خانواده خصوصاً طبقه زنان می باشیم.

زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند بیش از مردان در معرض فقر و مشکلات معیشتی می باشند.

هر چند در سالهای اخیر از نظر تحصیلی  و برخورداری از نظام آموزشی ، بیشتر از آقایان ،موقعیتهایی کسب کرده اند ولی بلحاظ محدودیت های عرفی – اجتماعی، در عرصه کسب و کار و انتخاب شغل شانس کمتری دارند.

ضمناً افزایش طلاق ، کاهش ازدواج ، اعتیاد همسران ،مسئولیت پرورش کودکان وعدم برخورداری ازامکانات اولیه زندگی، آنها را بعنوان سرپرست خانواده و یا دارای خانواده بد سرپرست در مسیر انواع آسیب ها و بیماریها از جمله افسردگی و ناتوانی جسمی قرار داده که این امر در افزایش آمار این طیف در مراجعات به خیریه های حمایتی مشهود است.و جامعه شهری و حتی روستایی را با چالشهای جدی مواجه ساخته است.

بنابراین بررسی، مطالعه و رفع مشکلات این قشر آسیب پذیر از طریق ایجاد اشتغال خانگی و ارائه آموزشهای لازم و توانمند سازی از سوی مدیریت اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد ضرورت دارد.

بدین منظور مؤسسه خیریه نیکوکاری تبریز بر اساس اهداف خود مبنی بر آموزش و توانمند سازی ایجاد و تقویت مشاغل خانگی را برای مددجویان در اولویت قرار داده که می تواند با الگوی هر خانه یک کارگاه در کاهش مشکلات خانوارها مؤثر واقع شود.

برای پی گیری و اجرایی نمودن چنین هدفی کارگروهی از خانمها و آقایان همیار در مؤسسه نیکوکاری تبریز شکل گرفته که بصورت مستمر تشکیل جلسه می دهند و با مطالعه و برنامه ریزی در خصوص مشاغل خانگی تلاش دارند .

گروه هدف این مجموعه ، زنانی هستند که بدلایلی بی کار هستند و باید در آمد داشته باشند. این طیف از زنان یا در کاری مهارت دارند که در این صورت در همان رشته با برنامه ریزی و راهنماییهای لازم به تولید و یا خدمات می پردازند و یا هیچ نوع مهارتی ندارند که در این صورت در کلاسها و کارگاههای آموزشی پیش بینی شده ، شرکت نموده  و مهارت لازم را کسب می کنند و سپس در مسیر تولید قرار می گیرند.

 

جهت آموزشهای لازم ، یا خود مؤسسه کلاسهایی  را دائر می کند و یا از کلاس های مراکز موجود مانند فنی و حرفه ای  و …. استفاده می شود.

شاید مهمترین موضوع در این کارگروه ، فروش و بازاریابی تولیدات باشد که با تمهیدات لازم و شیوه های مناسب این موضوع باید مورد دقت و عمل قرار گیرد. مانند:

  •    ایجاد فروشگاه و نمایشگاه دائمی و بازارچه های موقتی و فصلی در طول سال
  •    تبادل نظر و تعامل با بازاریان همیار و بازرگانان فروشنده این نوع تولیدات
  •    تبادل نظر و تعامل با صادر کنندگان این تولیدات مانند بازرگانان، زنان بازرگان اتاق بازرگانی
  •     تبادل نظر و تعامل با انجمن های هنری و صنایع دستی و یا انجمن های مردم نهاد که در این حوزه ها تلاش می کنند مانند انجمن دوستداران سرامیک در خانه علوی تبریزو ….

 

ساختار کارگروه:

اعضای کارگروه از افراد علاقمند و دارای انگیزه همیاری با زنان آسیب پذیر تشکیل می گردد که با برگزاری جلسات

مستمر و منظم تصمیمات لازم و شیوه های اجرایی آن را اتخاذ می کنند.

بهتر است این کارگروه یک دبیر ، کمک دبیر و یکنفر منشی از بین اعضای خود انتخاب کند تا مصوبات آن صورتجلسه شده و پی گیری گردد.

می توان به پیشنهاد اعضاء از افراد مؤثر در این حوزه مانند مدیران برخی سازمانهای مردم نهاد و با مسؤلین ذیربط دولتی ، اتاق بازرگانی و بازاریابان مؤثر و علاقمند و ….. جهت شرکت در کارگروه دعوت بعمل آید.

رشته هایی که می توان در آنها فعالیت نمود:

بافتنی –دوختنی- فرش – سفالکاری- انواع صنایع دستی هنری- بسته بندی و پرورش طیور ، تولید لباس یکبار مصرف بیمارستانی ، لباس احرام، مروارید بافی و …..